Ebola Run - Music For Life 2014

 

EBOLA RUN, Music For Life actie, Boom,

21 dec 2014

Organisatie opgedragen aan hen die ons veel te vroeg verlaten hebben: Freddy, Willy en Johan; lichtende voorbeelden van hoe er meerwaarde kan gegeven worden aan sportbeleving, basismedewerkers van Sporters voor AZG (Life & Sport vzw) en organisatoren van sportevenementen tvv Artsen Zonder Grenzen.

 

Het begon allemaal met de uitbraak van de ebola epidemie in West-Afrika en de onmiddellijke inzet van Artsen Zonder Grenzen ter plaatse. Wij als Sporters voor AZG voelden het aan: wij moesten ook iets doen. Het moest op zeer korte termijn kunnen georganiseerd worden, anders mist zoiets zijn effect. Maar wat of hoe ? Kurt had vorig jaar al de idee geopperd om mee te doen met de Music For Life (MFL) actie van Studio Brussel de week vóór Kerstmis (de “warmste week”).

 

De kortste dag van het jaar, zondag 21 dec 2014 werd voor Sporters voor AZG de warmste dag in de “warmste week” van MFL in het Provinciaal Domein De Schorre te Boom, de dag van de EBOLA RUN.

 

Elke Belg is geboren met een baksteen in de maag. Het zijn er allicht meerdere voor elke maag wanneer men de omgeving van de Rupelstreek eens nader bekijkt. Maar waar ooit een kaal landschap was van grote afgegraven kleiputten en van - voor de baksteenindustrie - hopen of bermen van onbruikbare aarde of zand, heeft de natuur weer één en ander overgenomen. Nu zijn er maagdelijke stukken natuur, heide en met water volgelopen beken, grachten, putten en vijvers (Provinciaal Domein De Schorre II). Het Provinciaal Domein De Schorre I is zelfs helemaal omgetoverd tot een prachtig recreatiepark waar Tomorrowland jaarlijks thuis is.

 

De VRT besloot om in samenspraak met het bestuur van het recreatiepark geen acties voor het goede doel toe te laten in Schorre I. Daar ging onze droom de dieperik in om een mooi, goedlopend en verkeersvrij parcours te kunnen uittekenen in dit prachtige park. Want Sporters wensten absoluut een actie vlakbij het MFL dorp te Boom, en het was te laat om nog een stratenparcours eerst te gaan verkennen, uit te tekenen en dan nog te wachten op allerlei toelatingen van de betrokken gemeenten Boom en Rumst.

 

Bij de zoektocht naar een geschikt loop- en wandelparcours kwamen wij toevallig terecht bij de Braxgata Hockey Club met zijn in het domein gelegen infrastructuur en hockeyvelden. Eén van de grootste hockeyclubs van het land, waar het nationaal hockey team de “Red Lions” komt trainen. Waarom was deze locatie voor ons interessant? Vlakbij was er immers een tunnel onder de Kapelstraat. Daarenboven lag de ingang tot het MFL dorp op slechts 200 m van Braxgata. Onverwacht opende ons goede doel, Artsen Zonder Grenzen, deuren. Braxgata HC was onmiddellijk bereid om mee te werken door zijn infrastructuur ter beschikking te stellen voor de start- en aankomstlocatie van de EBOLA RUN.

 

En opnieuw gingen de deuren dank zij Artsen Zonder Grenzen voor ons open. Door de spontane en onvoorwaardelijke medewerking van een andere lokale sportclub aan de overkant van de Rupel, Joggers Klein-Willebroek en zijn voorzitter Manu, hebben we een loop- en wandelparcours van 5 km kunnen uittekenen in het vlakbij gelegen Schorre II, een vrij ruw maar mooi en avontuurlijk ogend stukje natuur. Een traject met alle aspecten van een echte trail run: modder, zand, stenen, hellingen…Het grote voordeel: volledig verkeersvrij parcours van 5 km dankzij het bestaan van 3 kleine tunnels onder drukke straten, vroegere diensttunnels gebruikt bij de kleiafgravingen.

 

Samen met Manu, Kurt en Luc werd het nieuwe EBOLA RUN parcours grondig verkend en tenslotte afgepijld, soms in de gietende regen…

 

We hadden ook plannen om in het kader van de EBOLA RUN vanuit Brussel (vanaf het AZG gebouw) en vanuit Antwerpen (vanaf de gebouwen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde) een fiets- en looptraject uit te tekenen richting Boom, dit omwille van de krachtige symboliek hieraan verbonden. Samen met Paul, die dit gedeelte van ons evenement voor zijn rekening nam, en de Cyclosporters Alexander en Pieter werden twee fietsparcours, geschikt zowel voor fietsers als voor lopers, richting Boom opgesteld en verkend.

 

Chris coördineerde het versturen van 3000 e-mails. Er werden overal posters verspreid. De inschrijvingen van de deelnemers, eveneens ter harte genomen door Chris, verliepen vlot. Het werden er 130, die zich o.a. ook konden inschrijven, met dank aan Sophie en Eva, via het aangemaakte inschrijvingsformulier gepubliceerd samen met de gegevens van de EBOLA RUN op de website van AZG. Ruth zorgde ergens onderweg tussen Kongo en Zweden voor publicatie van onze actie op de website van Sporters en Kurt zette het op Facebook. Het dorp van MFL werd verkend en de aandacht van de aanwezige TV camera’s afgeleid naar een bord met in grote letters EBOLA RUN tvv AZG. En Georges zag dat het goed was.

 

En dan was DE dag daar, zeer snel. Het weer was niet optimaal, maar het regende (nog) niet en het was niet koud. Rond de middag kwamen de eerste deelnemers met mondjesmaat binnenvallen, maar spoedig zwol de menigte aan in de bar van Braxgata waar Chris en Lieve de inschrijvingen verzorgden en kledij e.d. tvv AZG aan de man/vrouw brachten. Kurt speelde het klaar om Linde, presentatrice van Music For Life, letterlijk uit haar tent te lokken om mee te doen aan de EBOLA RUN. Bij lichte motregen bevolkten kleine groepjes van wandelaars en lopers het parcours en intussen kwamen ook de lopers en fietsers vanuit Brussel en Antwerpen aan in de Schorre te Boom. Georges sloeg een babbeltje met iedereen.

 

Kort na 16 u begaven we ons naar het MFL dorp waar onze grote groep onmiddellijk opviel door de gele fluo-hesjes van Sporters en meegedragen groot bord en spandoek. En opnieuw draaiden de TV camera’s de richting uit van onze jolige bende, minuten lang. Jammer genoeg hebben we hiervan nog geen beelden kunnen op de kop tikken.

 

En dan was het mijn beurt. Georges en Sophie fluisteren mij gauw nog van alles toe , elk in één oor; “2000, 5000, 22, 7 miljoen…” Zijn dat nu het aantal euro’s dat ons evenement heeft opgebracht of het aantal slachtoffers van ebola, of patienten die ervan genezen zijn?

 

Ik krijg de eer om aan de microfoon, onder het toeluisterend oor van Georges en Sophie, het woord te doen voor Sporters voor Artsen Zonder Grenzen, onze vereniging, ons goede doel en onze actie toe te lichten aan Sam. Het was 16 u 45, precies zoals gepland. Voor mijzelf een kippenvelmoment. Direct daarop galmt de song “You can leave your hat on” van Joe Cocker door het Music for Life dorp. Sporters voor AZG koos het omdat het gespeeld wordt telkens de medische staf, die werkzaam is in de Ebola gebieden, zijn speciaal Ebola pak uittrekt. Het tempo waarbij dit gebeurt is nl. zeer belangrijk om het risico op besmetting te minimaliseren.

 

Er waren telkens weer kippenvelmomenten, de 3 presentatoren Linde, Sam en Vincent hebben het dikwijls emotioneel moeilijk gehad. Er was ook een “haanmoment”, Henkie de haan die Sam altijd meer dan tijdig wekte. Twee warmbandjes beloofde Sam aan wie hem het beest klaar gestoofd in rode wijnsaus kon bezorgen. We hebben het ook geprobeerd, maar het is ons niet gelukt om de haan te pakken, laat staan te pluimen of te bereiden...

 

Er werd nadien nog wat nagekaart en opgeruimd bij een hapje en een tapje in de bar van Braxgata en dan zat het er op.

 

Er was wel nog een kippenvelmoment de dag nadien: Joe Cocker overlijdt enkele uren na onze aanvraag van “You can leave your hat on”.

 

Wat ons vooral bijgebleven is van de Music For Life actie is de blijheid, de rust en de solidariteit die telkens weer van alle betrokkenen uitging.

 

De EBOLA RUN bracht € 5000 op voor Artsen Zonder Grenzen, maar tevens - en dat was toch ook wel de bedoeling - werd de bewustmaking vergroot van het probleem van de moeilijke bestrijding van het Ebola virus. The Ebola Fighters zijn immers niet enkel voor TIME magazine maar eveneens voor ons, Sporters voor Artsen Grenzen ”person of the year”. Tenslotte heeft de EBOLA RUN de zichtbaarheid vergroot van onze vereniging; het was inderdaad Music For Life (& Sport), Music For (Sporters voor) Artsen Zonder Grenzen !

 

Met dank aan alle deelnemers en medewerkers; de Projectgroep EBOLA RUN, het bestuur van Sporters voor AZG, de Cyclosporters voor AZG, Braxgata Hockey Club, Joggers Klein-Willebroek en last but-not-least Artsen Zonder Grenzen zelf.

 

William Willems, Kerstmis 2014

 

 

 

Andere reacties

van Louis

TEN VOORDELE VAN ARTSEN ZONDER GRENZEN