Sponsoring

Hoe AZG steunen via de Sporters voor AZG ?

 

Door bijvoorbeeld een sportactiviteit te organiseren tvv AZG,

of door (een deel van) de opbrengst van jullie jaarlijkse jogging aan AZG te schenken,

of door iemand die meesport met ons te sponsoren

De “Sport” sponsorrekening van Sporters voor AZG is BE45 1420 5130 0089 (GEBABEBB). Graag vermelden: naam van activiteit die je hebt georganiseerd of naam van activiteit waaraan de sporter heeft deelgenomen die je hebt gesponsord samen met zijn naam en voornaam

 

NIEUW ! Crowdfunding

Je kan ook via dit systeem sponsoren. Een woordje uitleg. De Sporters voor AZG hebben een inzamelpagina waarop je de verschillende sportevenementen tvv AZG vermeld staan en waaraan je ook je eigen sportevenement tvv AZG kan toevoegen.

Wil je een specifiek evenement steunen? klik op het evenement en volg de richtlijnen.

Wil je een welbepaalde persoon steunen? Zoek dan de naam op onder het specifieke element en volg de richtlijnen.

De link is http://events.msf-azg.be/events/sportevenement-leden

 

Voor beide sponsormethodes krijg je een fiscaal attest van AZG vanaf 40 € per jaar in maart van het daaropvolgende jaar.

 

Meer informatie nodig? Neem gerust contact op met ons via

info@sportersvoorazg.be

 

Hoe de werking van vzw Sporters voor AZG ondersteunen?

 

1. Door lid te worden en € 20,00 of € 30,00 ( gezinstarief) te storten op

op onze rekening BE22 1420 5368 2047 – BIC GEBABEBB

met vermelding lidgeld (jaar) + naam + voornaam en een mail te sturen naar info@sportersvoorazg.be

 

2. Wens je de vzw Sporters voor AZG verder ondersteunen, financieel of logistiek? Dat kan. Neem gerust contact op met ons via info@sportersvoorazg.be

 

 

TEN VOORDELE VAN ARTSEN ZONDER GRENZEN