Lid worden

Hoe lid worden van Sporters voor AZG?

Heel eenvoudig: door een mailtje te sturen naar info@sportersvoorazg.be en door het jaarlijks lidgeld van € 20 (€ 30 voor het hele gezin) over te schrijven naar rekening nr BE22 1420 5368 2047 met vermelding van “Naam+Voornaam+Lidgeld (jaar)”

TEN VOORDELE VAN ARTSEN ZONDER GRENZEN