Vogezen

 

Het volgende project gaat door in september 2018 voor een 2e keer in de Vogezen.

TEN VOORDELE VAN ARTSEN ZONDER GRENZEN